stěhování pro všechny domácnosti

Provádíme odvoz nepotřebných předmětů jako je starý nábytek, koberce, šatstvo, nádobí, věci z půd a sklepů. Dále odvážíme starý elektroodpad do sběrných dvorů. Tato služba bývá hojně využívána zákazníky pokud potřebují mít byt či dům připravený k prodeji a tím pádem prázdný.

Cena za tuto službu je stanovena dohodou dle množství a hmotnosti věcí. Předměty likvidace na skládce Ekologie s.r.o., kde máme smlouvu o možnosti ukládání komunálního odpadu.