pojištění při stěhování

Ačkoliv za 20. let našeho působení nebylo nutné tohoto využít, vzhledem k neustálé snaze předejít jakýmkoliv škodám na majetku zákazníků, jsme pojištěni na škodu do výše 2 000 000 Kč.